لیست ارزاق عمومی شهرداری مشهد

 

ردیف شهر نام فروشگاه آدرس تلفن
۱ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( طبرسی شمالی) خیابان طبرسی شمالی– طبرسی شمالی۱۲ ۰۵۱-۳۲۱۵۱۹۴۶
۲ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( پنجتن) خیابان پنجتن– پنجتن ۴۵- نبش بوکانی ۲ ۰۵۱-۳۲۱۱۵۵۵۳
۳ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( میرزاکوچک خان) بلوار میرزا کوچک خان- بعداز سه راه ۰۵۱-۳۲۵۶۸۴۰۰
۴ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( مهرآباد) خیابان مهر آباد- مهر آباد۱۳
۵ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( جهان آرا) انتهای خیابان جهان آرا- جنب پایانه اتوبوسرانی زکریا ۰۵۱-۳۸۴۷۰۳۲۵
۶ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( بهار) خیابان خواجه ربیع-پشت پایانه مسافربری کلات ۰۵۱-۳۷۴۲۳۵۹۱
۷ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( ابوذر) بلوار مجلسی غربی-بلوار ابوذر-نبش ابوذر ۱۰ ۰۵۱-۳۲۷۶۰۳۳۴
۸ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( گلستان) سه راه ادبیات-خیابان اسدا… زاده ۰۵۱-۳۸۴۰۵۵۴۹
۹ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( فلسطین) خیابان فلسطین- بین فلسطین ۱۵ و ۱۷
۱۰ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( عبدالمطلب) بلوار عبدالمطلب- بین عبدالمطلب ۱۳ و ۱۵ ۰۵۱-۳۷۵۷۶۲۶۰
۱۱ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( هدایت) بلوار هدایت- بین هدایت ۱۰ و ۱۲ ۰۵۱-۳۷۵۷۶۸۷۴
۱۲ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( مهرگان) انتهای بلوار رسالت-حکمت ۴۴
۱۳ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( نیایش) جاهد شهر-جنب پارک بوستان ۰۵۱-۳۵۲۲۷۴۰۱
۱۴ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( استاد یوسفی) قاسم آباد-خیابان استاد یوسفی- نبش استاد یوسفی ۱ ۰۵۱-۳۶۶۳۹۳۹۸
۱۵ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( مروارید) قاسم آباد-بلوار اندیشه-اندیشه۷۹-پشت مجتمع آبی
۱۶ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( توس) بلوار توس-به سمت جاده قدیم قوچان- حاشیه بلوار بین ۵۱ و ۵۳
۱۷ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( حجاب) قاسم آباد-انتهای بلوار حجاب-داخل عقب نشینی ۰۵۱-۳۶۲۲۴۶۶۶
۱۸ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( الهیه) بلوار الهیه- الهیه ۲۵-بعد از تقاطع اول روبروی مسجد ۰۵۱-۳۵۳۱۳۷۶۱
۱۹ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( شریعتی) قاسم اباد-بلوار شریعتی- شریعتی۵۸ ۰۵۱-۳۵۲۳۳۹۵۰
۲۰ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( میثاق) بزرگراه میثاق-میثاق ۵ ۰۵۱-۳۵۲۳۶۲۰۱
۲۱ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( پیروزی) بلوار پیروزی-بین پیروزی ۷۳ و ۷۵ ۰۵۱-۳۸۶۵۲۷۵۸
۲۲ مشهد بازار ارزاق عمومی شهرداری ( صدف) بلوار وکیل آباد-نرسیده به صدف-جنب اداره محیط زیست استان ۰۵۱-۳۸۶۷۰۰۰۸