مراکز پخش

 

ردیف شهر نام فروشگاه آدرس تلفن
۱ مشهد پاتوق کتاب خیابان آیت الله بهجت- نبش آیت الله بهجت۷ ۰۵۱-۳۲۲۲۰۱۱۹
۲ مشهد شهر کتاب ضلع غربی چهارراه ابوطالب ۰۵۱-۳۷۱۳۹۰۲۶
۳ مشهد پاتوق کتاب وکیل آباد ایستگاه قطارشهری پارک ملت- بوستان کتاب ۰۵۱-۳۶۰۶۰۸۱۱
۴  مشهد  لیست بازارهای ارزاق عمومی شهرداری به تفکیک محله در لیست وجود دارد. برای مشاهده کلیک کنید.
۵  مشهد کتابخانه آستان قدس رضوی برای مشاهده کلیک کنید. برای مشاهده کلیک کنید.
 ۶  مشهد کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در مشهد برای مشاهده کلیک کنید. برای مشاهده کلیک کنید.
 ۷  مشهد کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در شهرستان ها برای مشاهده کلیک کنید.  برای مشاهده کلیک کنید.