کتابخانه آستان قدس رضوی

 

ردیف شهر تالارهای کتابخانه مرکزی آدرس تلفن
۱ مشهد مخزن بسته حرم مطهر رضوی
۲ مشهد تالار محققان حرم مطهر رضوی
۳ مشهد  تالار امانت کتاب آقایان حرم مطهر رضوی
۴ مشهد تالار امانت کتاب بانوان حرم مطهر رضوی
۵ مشهد تالار قفسه باز آقایان حرم مطهر رضوی
۶ مشهد تالار قفسه باز بانوان حرم مطهر رضوی
۷ مشهد تالار نوجوانان و جوانان پسر حرم مطهر رضوی
۸ مشهد تالار نوجوانان و جوانان دختر حرم مطهر رضوی
۹ مشهد تالار کتاب های لاتین حرم مطهر رضوی
۱۰ مشهد تالار منابع سمعی و بصری حرم مطهر رضوی
۱۱ مشهد کتابخانه جامع الکترونیک حرم مطهر رضوی
۱۲ مشهد کتابخانه دیجیتال حرم مطهر رضوی
ردیف شهر کتابخانه های تخصصی آدرس تلفن
۱ مشهد کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث حرم مطهر رضوی
۲ مشهد کتابخانه تخصصی مخطوطات حرم مطهر رضوی
۳ مشهد کتابخانه تخصصی موزه (هنر) حرم مطهر رضوی
۴ مشهد کتابخانه تخصصی اسناد (تاریخ) حرم مطهر رضوی
۵ مشهد کتابخانه تخصصی مطبوعات حرم مطهر رضوی
۶ مشهد کتابخانه تخصصی اهل بیت (علیه السلام) حرم مطهر رضوی
۷ مشهد کتابخانه تخصصی امام رضا (علیه السلام) حرم مطهر رضوی
۸ مشهد کتابخانه تخصصی ادبیات حرم مطهر رضوی
۹ مشهد کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی حرم مطهر رضوی
۱۰ مشهد کتابخانه تخصصی جغرافیا حرم مطهر رضوی