«قیام فیروزه‌ای» به چاپ سوم رسید

کتاب «قیام فیروزه‌ای» از سوی انتشارات بوی شهر بهشت برای سومین بار به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، کتاب «قیام فیروزه‌ای» کتابی است که به موضوع قیام گوهرشاد می‌پردازد. نویسنده این کتاب جواد نوائیان رودسری است و در این کتاب به چیستی، چرایی و چگونگی قیام مسجدگوهرشاد که در سال ۱۳۱۴ روی داده است؛ می پردازد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، در بخش از این کتاب آمده است ” من به خانه برای ناهاررفتم که مرحوم اسدی تلفن کرد که به اینجا بیا. رفتم تلگراف‌خانه؛ دیدم خیلی پریشان است وگفت: فوراً بروکلانتری، آنجا سرهنگ قادری منتظراست و از تو درباب درهای خروج و دخول صحنین و مسجد توضیحات می‌خواهد…. بعد از انجام آنچه خواسته بود به تلگراف‌خانه رفتیم و به مرحوم اسدی گزارش ‌دادم، با وحشت و اضطراب جواب ‌داد که حکم شاهنشاه این است که تمام متحصنان و مسجد محکوم به اعدام هستند و امشب، اگر ده ‌‌‌‌‌هزارنفرهم کشته شوند، باید آستانه ومسجد فتح ‌شود و سرهنگ قادری، فرماندۀ تیپ پیاده، مأمور این عملیات است”
گفتنی است؛ این کتاب از هم ‌اکنون در کتابفروشی‌های معتبر در اختیار علاقمندان قرار دارد.