وقف ۲۰۰۰ کتاب در طرح مردمی «وقف کتاب خوب»

رئیس امور انتشارات، کتاب و کتابخانه ها از وقف بیش از ۲۰۰۰ جلد کتاب در طرح مردمی «وقف کتاب خوب» خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، سیدمهدی جوادپور با تاکید بر فرهنگ وقف و تأثیر آن در فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی گفت: وقف کتاب و کتابخانه پیشینه بسیار قوی و قدیمی در طول تمدن اسلامی دارد که بر اساس این پشتوانه تاریخی در فرهنگ وقف کتاب به منظور افزایش مشارکت عمومی مردم طرح دائمی «وقف کتاب خوب» از زمستان سال گذشته اجرای شده است.

مشارکت ۸۰ واقف خیر اندیش

رئیس امور انتشارات، کتاب و کتابخانه ها افزود: از ابتدای شروع به کار طرح وقف کتاب خوب تاکنون بیش از ۲۰۰۰ جلد کتاب با مشارکت ۸۰ واقف خیر اندیش مشهدی در فرهنگسراهای مشهد جمع آوری شده است. جوادپور ادامه داد: گام بعدی ما پس از این که کتاب‌های زیادی جمع‌آوری شود توزیع مناسب این کتاب‌ها در مدارس، مساجد، تشکل‌ها، کتابخانه حاشیه شهر و روستاهای اطراف مشهد است.

وی در ادامه توضیح داد: کتاب های تحویلی شهروندان به فرهنگسراهای مشهد ابتدا در شورایی بررسی  و پس از تایید، برچسب وقف به نام واقف بر روی کتاب نصب خواهد شد. جوادپور افزود: این برچسب شامل مشخصات فرد اهدا کننده کتاب و رضایت وی از اینکه کتاب اهدایی در اختیار مردم قرار گیرد است که روی کتاب زده می‌شود.

وی گفت: دوستداران کتاب برای امانت گرفتن این کتاب‌ها می‌توانند به فرهنگسراها مراجعه کنند، همچنین اگر فرد اهدا کننده علاقه‌مند باشد طرح وقف را اجرایی کند نیز می تواند با شرکت در این طرح  و دریافت برچسب مرتبط از فرهنگسراهای مشهد خودش کتاب را در اختیار اطرافیان و دوستان قرار دهد.

وی با تاکید بر مردمی بودن طرح وقف کتاب خوب، اظهار کرد: برای مشارکت در این امر پسندید شهروندان مشهدی می توانند عبارت “وقف کتاب” به سامانه پیامکی  ۱۰۰۰۱۰۸ ا ار سال کنند.