“گلچین اشعار مهدوی” به جمع کتابهای مهدویت پیوست

به گزارش انتشارات بوی شهر بهشت، مدیر این انتشارات، انتشار کتاب گلچین اشعار مهدوی را ویژه نیمه شعبان سال ۱۴۳۸ (۱۲۹۶) عنوان کرد.

مهدی ابراهیمی گفت: گردآورنده این کتاب محمدرضا یعقوبی آل است که اشعار موجود در کتاب را در بخش های غزل، قصیده، مثنوی، مربع ترکیبی، ترکیب بند، ترجیع بند و رباعی جمع آوری کرده است.

وی ادامه داد: این کتاب با موضوع مهدویت، انتظار و شعر در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

ابراهیمی تصریح کرد: کتاب گلچین اشعار مهدوی در ۱۰۰۰ نسخه منتشر و نخستین چاپ آن همزمان با نیمه شعبان سال ۱۳۹۶ می باشد.